Un design futuriste datant de 25 ans...

Design futuriste...